ไทย  /  English

02 030 5800

หน้าแรก

การบริการ

เกี่ยวกับเรา

เหตุผลที่เลือกเรา

กลุ่มลูกค้า

ติดต่อเรา


ทีมงานคุณภาพ

บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ตระหนักดีว่า

ทรัพยากรทางด้านบุคลากร เป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการ เราจึงคัดเลือกและจัดสรรบุคลากรให้ตรงตามความเชี่ยวชาญ

และประสบการณ์ของแต่ละบุคคลรวมไปถึงพัฒนาศักยภาพ

ของพนักงานอย่างไม่หยุดนิ่ง


ทีมงานบริหารหลักของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ

บริการทำความสะอาดที่มีประสบการณ์มากว่า 35 ปี มีความรู้ ความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเชี่ยวชาญการวิเคราะห์

พื้นที่อาคารและประเมินแผนการทำงานได้อย่างชัดเจน อีกทั้ง

ผู้บริหารรุ่นใหม่ของบริษัทได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

ปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้ทันสมัยยิ่งขึ้น อีกทั้งคิดค้น

เสาะหาเทคโนโลยีต่างๆเพื่อช่วยในการปฎิบัติงานให้ได้ประสิทธิ-ภาพ

สูงสุด

พนักงานบริการทำความสะอาดของบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส

แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับการอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมของ

บริษัทซึ่งมีแผนกฝึกอบรมโดยเฉพาะ ประกอบด้วยบุคลากร

ดั้งเดิมซึ่งมีประสบการณ์มากว่า 35 ปี นอกจากนั้นเรายังให้

ความสำคัญกับการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด เคมีภัณฑ์

และอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงานอย่าง

ถูกวิธี จึงได้ส่งพนักงานของเราไปฝึกอบรมโดยตรงกับบริษัท

ผู้ผลิต และในกรณีของเครื่องจักรขนาดใหญ่ เรามีการเชิญ

ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็น

ทางการ ทั้งจากในและต่างประเทศมาอบรมพนักงานของเรา

ที่ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะและพัฒนาวิชาชีพของพนักงาน

ทุกคน เพื่อที่จะรักษามาตรฐานการทำงานให้ดีที่สุดทาง


บริษัทได้จัดให้มีผู้ตรวจงาน (Inspector) ประจำแต่ละหน่วย

งาน เพื่อคอยสำรวจการ ปฏิบัติงานของพนักงานตามที่ต่างๆ

เป็นประจำโดยแบ่งเป็นเขตต่างๆทั่วประเทศผู้ตรวจงานทุกคน

จะบันทึกและรายงานผลมายังสำนักงานใหญ่ในกรณีที่มีข้อผิด

พลาดหรือการปฎิบัติงานไม่เป็นไปตามที่แผนงาน โดยมีการ

ประชุมเพื่อประเมินผลและแลกเปลี่ยนข้อปัญหาระหว่างผู้ตรวจ

งานต่างพื้นที่และผู้บริหารเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก


การให้ความสำคัญกับพนักงานทุกตำแหน่งการประเมินการทำ

งานอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

ของบุคลากรในบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

ส่งผลให้บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับ

ความไว้วางใจจากทั้งองค์กรรัฐบาลกลุ่มบริษัทรัฐวิสาหกิจและ

กลุ่มธุรกิจเอกชนชั้นนำมากมายกว่า 1000 แห่ง มาตลอดระยะ

เวลาดำเนินงาน

รูปภาพจากศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

NAP Why1-3.jpg
NAP Why1-3.jpg
NAP Why1-4.jpg
NAP Why1-4.jpg
NAP Why1-5.jpg
NAP Why1-5.jpg
NAP Why1-6.jpg
NAP Why1-6.jpg
NAP Why1-7.jpg
NAP Why1-7.jpg
NAP Why1-8.jpg
NAP Why1-8.jpg
NAP Why1-9.jpg
NAP Why1-9.jpg
NAP Why1-10.jpg
NAP Why1-10.jpg
NAP Why1-11.jpg
NAP Why1-11.jpg
NAP Why1-12.jpg
NAP Why1-12.jpg
NAP Why1-13.jpg
NAP Why1-13.jpg
NAP Why1-14.jpg
NAP Why1-14.jpg

กลับไปดูหน้าตัวเลือกทั้งหมด

กลับด้านบน

หน้าถัดไป