ไทย  /  English

02 030 5800

หน้าแรก

การบริการ

เกี่ยวกับเรา

ทำไมต้องเลือกเรา

กลุ่มลูกค้า

ติดต่อเรา

การบริการของเรา

ความสะอาด สวยงามและมีระเบียบของอาคารเป็นส่วนสำคัญ

ต่อภาพลักษณ์ของบริษัททุกแห่งทางบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส

แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ให้บริการดูแลทั้งภายในและภายนอก

อาคาร โดยมีการออกแบบระบบแผนงาน พิจรณาเทคโนโลยี

และเครื่องมือ ที่เหมาะสมให้กับธุรกิจแต่ละประเภท เราดำเนิน

งานอย่างชัดเจนตามแผนงานและตรวจสอบได้ รวมถึงมี

พนักงานทดแทนพร้อมให้บริการในกรณีที่พนักงานประจำขาด

หรือลา บริการของเราแบ่งเป็น 6 ประเภท

ทำความสะอาดพื้นที่อาคาร

ทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง

ทำความสะอาดกระจกอาคารสูง

ทำความสะอาดพรม ฟื้นฟูพื้นหิน

บริการจัดจ้างแรงงานอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด