ไทย  /  English

02 030 5800

หน้าแรก

การบริการ

เกี่ยวกับเรา

ทำไมต้องเลือกเรา

กลุ่มลูกค้า

ติดต่อเรา

รายละเอียดในการบริการมีดังนี้

- เช็ดกระจกอาคารสูง ป้ายอาคาร กระจกหน้าต่าง หรือฝ้า

  เพดานอาคาร โดยพิจรณาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เหมาะสม

  ต่อพื้นที่แต่ละแห่งและเลือกวิธีที่ได้ประสิทธิภาพและปลอกภัย

  สูงสุด เช่น โรยตัว รถยก หรือนั่งร้าน

- จัดเตรียมเและตรวจสอบอุปกรณ์ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

  ก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง และสม่ำเสมอเมื่อไม่ได้ใช้งาน  

  ทางบริษัทเอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด มีแผนก

  เฉพาะสำหรับดูแลอุปกรณ์ทุกชิ้นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

  ตลอดเวลา

- ตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในวัน

  ปฏิบัติงาน

- จัดเตรียมผู้ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และพร้อมรับมือกับ

  สถานการณ์ฉุกเฉิน

- วางเครื่องหมายแจ้งผู้สัญจร  และผู้ใช้อาคารว่ามีการทำงาน

  อยู่บนที่สูง

ดูบริการกี่ยวกับการซักพรม และฟื้นฟูพื้นหิน คลิก >>

การทำความสะอาดกระจกอาคารสูง

บริการเช็ดกระจกอาคารสูงรวมถึงพื้นผิวต่างๆบนที่สูง

ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่นป้ายอาคาร กระจกหน้าต่าง หรือฝ้าเพดานอาคาร เป็นบริการเฉพาะทางที่ต้องใช้ความ

เชี่ยวชาญสูงและอันตราย อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดความ

ผิดพลาดได้มากที่สุดทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและบุคคลอื่นใน

พื้นที่สัญจร การเตรียมความพร้อมทั้งในด้านแผนงานและ

อุปกรณ์ที่ทันสมัยควบคู่ไปกับบุคคลากรที่ชำนาญงานจึง

เป็นปัจจัยที่สำคัญมากทั้งหมด ไม่สามารถขาดสิ่งใดได้


คลิกเพื่อข้ามไปดูภาพเพิ่มเติม >>


ทีมเช็ดกระจกอาคารสูงของเรา เป็นทีมที่ประกอบด้วยพนักงาน

ที่ชำนาญงานมานานกว่า 30 ปี และยังได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติม

อย่างใกล้ชิดจากสถาบันมืออาชีพผู้ผลิตอุปกรณ์โดยตรงทั้งการ

ใช้อุปกรณ์เครื่องมือประเภท Abseiling ชุด Spiderman,

อุปกรณ์ Bowsun chair, รอกโรยตัว, รถยก, ลิฟท์เคลื่อนที่

ตลอดจนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของพนักงานของเรา ซึ่งจะใช้ยึดติดกับตัวพนักงานทุกคน เช่น Harness และ Snap

-link เป็นต้น เราตระหนักถึงความสำคัญ ของชีวิตและ

ทรัพย์สินของทั้งลูกค้าทุกท่าน และพนักงานของเรา จึงเลือกใช้

แต่เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ได้รับรองความปลอดภัยจากสถาบัน

นานาชาติ และมีมาตรฐานสูงสุดเท่านั้น

รูปภาพเพิ่มเติม

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

NAP Service3-Slide-6.JPG
NAP Service3-Slide-6.JPG
NAP Service3-Slide-7.jpg
NAP Service3-Slide-7.jpg
NAP Service3-Slide-8.jpg
NAP Service3-Slide-8.jpg
NAP Service3-Slide-9.jpg
NAP Service3-Slide-9.jpg
NAP Service3-Slide-10.jpg
NAP Service3-Slide-10.jpg
NAP Service3-Slide-11.jpg
NAP Service3-Slide-11.jpg
NAP Service3-Slide-12.jpg
NAP Service3-Slide-12.jpg
NAP Service3-Slide-13.jpg
NAP Service3-Slide-13.jpg
NAP Service3-Slide-14.jpg
NAP Service3-Slide-14.jpg
NAP Service3-Slide-15.jpg
NAP Service3-Slide-15.jpg
NAP Service3-Slide-16.jpg
NAP Service3-Slide-16.jpg

หรือเลือกด้านล่างเพื่อดูบริการอื่นๆ

คลิกเพื่อกลับไปดูหน้าบริการทั้งหมด

ทำความสะอาดพื้นที่อาคาร

ทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง

ทำความสะอาดกระจกอาคารสูง

ทำความสะอาดพื้นพรม ฟื้นฟูพื้นหิน

บริการจัดจ้างแรงงานอื่นๆ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด