ไทย  /  English

02 030 5800

หน้าแรก

การบริการ

เกี่ยวกับเรา

ทำไมต้องเลือกเรา

กลุ่มลูกค้า

ติดต่อเรา

รายละเอียดในการบริการมีดังนี้

- ทำความสะอาดพื้นพรมทุกประเภทด้วยระบบที่ทันสมัยและ

  เหมาะสม เช่นระบบบอนเน็ตบัฟฟิ่ง โรตารีแชมพู ระบบแอ็ค-  

  แทรกชั่น  และระบบดีพคลีนนิ่ง โดยพิจรณาจากสภาพความ

  สกปรกและชนิดของพรม

- ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ และกำจัดเชื้อโรคบนพรม เพื่อลดการ

  สะสมเชื้อโรคและฝุ่นละอองและสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับอาคาร

- ปรับสภาพพื้นหินทั้งหินแท้และหินเทียมทุกประเภท เพื่อฟื้นฟู

  สีสันและความเงางามตลอดจนยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

  ด้วยวิธีการดึงผลึก(Crystalisation) โดยใช้น้ำยาเคมีและ

  อุปกรณ์เฉพาะ แปรธาตุแคลเซียมคาร์บอเนตที่ฝังแน่นอยู่ในหิน

  และทำให้หินดูไม่สวยงามให้กลายเป็นธาตุแคลเซียมฟลูออไรด์

  ที่เงางาม และธาตุแม็กนีเซียมฟลูออไรด์ที่แข็งแรง

- แนะนำและอบรมวิธีการบำรุงรักษาประจำวันในกรณีที่ทางลูกค้า

  บำรุงรักษาด้วยตัวเองต่อไป

ดูบริการกี่ยวกับการบริการจัดจ้างแรงงานอื่นๆ คลิก >>

การทำความสะอาดพื้นพรม และฟื้นฟูพื้นหิน

พื้นเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้สภาพภายในอาคารนั้นดูสวยงาม

หรือไม่ วัสดุที่ใช้ในการทำพื้นมีหลากหลาย ส่วนใหญ่ในอาคาร

สำนักงานมักจะนิยมใช้พื้นหิน ทั้งหินธรรมชาติและหินเทียม และพื้นพรมแบบต่างๆ พื้นหินนั้นดูแลทำความสะอาดได้ง่าย แต่เมื่อเวลาผ่านไปความแวววาวและสีสันของหินอาจซีดจางลงตามกาลเวลา พื้นพรมจะดูแลทำความสะอาดได้ยากกว่าและ

มีอายุการใช้งานที่สั้นและมักเป็นแหล่งรวมของฝุ่นละอองใน

อากาศ  พื้นทั้งสองแบบนั้นสามารถดูแลให้สวยงามอยู่เสมอ

ด้วยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด


คลิกเพื่อข้ามไปดูภาพเพิ่มเติม >>


เรามีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยทั้งเรื่องความ

สะอาดสวยงามดับกลิ่นไม่พึงประสงค์และกำจัดเชื้อโรคบนพรม เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้อาคารร่วมกับบุคลากรที่มีความชำ-

นาญในการใช้เครื่องมือดังกล่าวและสามารถวิเคราะห์ว่าควรใช้

เครื่องมือชนิดใดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้รับบริการ

รูปภาพเพิ่มเติม

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

NAP Service4-Slide-1.jpg
NAP Service4-Slide-1.jpg
NAP Service4-Slide-2.jpg
NAP Service4-Slide-2.jpg
NAP Service4-Slide-3.jpg
NAP Service4-Slide-3.jpg
NAP Service4-Slide-4.jpg
NAP Service4-Slide-4.jpg
NAP Service4-Slide-5.jpg
NAP Service4-Slide-5.jpg
NAP Service4-Slide-6.jpg
NAP Service4-Slide-6.jpg
NAP Service4-Slide-7.jpg
NAP Service4-Slide-7.jpg
NAP Service4-Slide-8.jpg
NAP Service4-Slide-8.jpg

หรือเลือกด้านล่างเพื่อดูบริการอื่นๆ

คลิกเพื่อกลับไปดูหน้าบริการทั้งหมด

ทำความสะอาดพื้นที่อาคาร

ทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง

ทำความสะอาดกระจกอาคารสูง

ทำความสะอาดพื้นพรม ฟื้นฟูพื้นหิน

บริการจัดจ้างแรงงานอื่นๆ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด