ไทย  /  English

02 030 5800

หน้าแรก

การบริการ

เกี่ยวกับเรา

ทำไมต้องเลือกเรา

กลุ่มลูกค้า

ติดต่อเรา

โรงพยาบาล คลินิก ศูนย์สุขภาพ และสถาบันความงาม

สำหรับโรงพยาบาล ศูนย์บริการความงาม และศูนย์สุขภาพ แน่นอนว่าความสะอาด ปลอดเชื้อ และปลอดภัย ต้องได้รับ

ความสำคัญเป็นอันดับแรก ดังนั้นบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด จึงเล็งเห็นว่าความเอาใจใส่ในขั้นตอน

ต่างๆเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เช่น การคัดแยกขยะติดเชื้อ และ

การใช้อุปกรณ์และน้ำยาพิเศษเพื่อป้องกันการติดเชื้อ


มีโรงพยาบาล ศูนย์บริการความงาม และศูนย์สุขภาพมากมาย

หลากหลายรูปแบบ ที่เลือกใช้บริการดูแลอาคารของเรา โดยแต่

ละแห่งเป็นศูนย์บริการชั้นนำทั้งสิ้น บริษัทของเรายินดีเป็นอย่าง

ยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคที่มาใช้บริการ

ในศูนย์สุขภาพชั้นนำเหล่านี้

หรือเลือกด้านล่างเพื่อดูลูกค้าของเรา

คลิกเพื่อดูลูกค้าของเราทั้งหมด

ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า โชว์รูม

สถานที่ราชการ สถานศึกษา สมาคม

โรงแรม อาคารพักอาศัย

โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพ

นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน