ไทย  /  English

02 030 5800

หน้าแรก

การบริการ

เกี่ยวกับเรา

ทำไมต้องเลือกเรา

กลุ่มลูกค้า

ติดต่อเรา

นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน และสำนักงาน

สำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรมแห่งต่างๆ มีข้อจำกัดในการ

ดูแลอาคารแตกต่างกันไปตามแต่กำหนด ผู้วิเคราะห์ วางระบบ และพนักงานประจำจึงต้องใส่ใจในรายละเอียดที่แตกต่างกัน

ด้วย


บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ให้ความสำคัญใน

การวิเคราะห์และวางระบบการดูและอาคารให้มีความสอดคล้องกับ

ลักษณะการทำงานของแต่ละแห่ง รวมทั้งอบรมพนักงานให้ปฏิบัติ

ตามกฏระเบียบของโรงงานและสำนักงานแต่ละแห่งอย่างเคร่งครัด


โรงงานผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคหลายชนิด ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ ต่างเลือกใช้บริการจากบริษัทของเรา รวมไปถึงนิคม

อุตสาหกรรมหลายแห่ง ไว้วางใจให้เราดูแลส่วนกลางของนิคม

ทั้งหมดอีกด้วย

หรือเลือกด้านล่างเพื่อดูลูกค้าของเรา

คลิกเพื่อดูลูกค้าของเราทั้งหมด

ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า โชว์รูม

สถานที่ราชการ สถานศึกษา สมาคม

โรงแรม อาคารพักอาศัย

โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพ

นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน