ไทย  /  English

02 030 5800

หน้าแรก

การบริการ

เกี่ยวกับเรา

ทำไมต้องเลือกเรา

กลุ่มลูกค้า

ติดต่อเรา

โรงแรม และที่พักอาศัย

หนึ่งในอาคารประเภทที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ในรูปแบบที่

แตกต่างไปอีกแบบคืออาคารประเภทที่พักอาศัย เช่น โรงแรม

คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ หมู่บ้าน รวมไปถึงบ้านที่อยู่อาศัย

ขนาดต่างๆ  


มีอาคารที่พักอาศัยหลากหลายประเภทที่ทางบริษัท เอ็น.เอ.พี.

เซอร์วิส แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลรวมไป

ถึงธีมพาร์ค และส่วนบริการย่อยหลากหลายรูปแบบ เช่น การทำ

ดูแลความสะอาดส่วนกลางแบบรายเดือนของหมู่บ้าน คอนโดมิ-

เนียมอพาร์ทเม้นท์ เป็นประจำทุกวันและภายในบ้านทั้งแบบครั้ง-

ใหญ่รายปีหรือรายครึ่งปี รวมไปถึงการดูแลเต็มรูปแบบในห้อง

ขนาดต่างๆของโรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์

หรือเลือกด้านล่างเพื่อดูลูกค้าของเรา

คลิกเพื่อดูลูกค้าของเราทั้งหมด

ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า โชว์รูม

สถานที่ราชการ สถานศึกษา สมาคม

โรงแรม อาคารพักอาศัย

โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพ

นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน