ไทย  /  English

02 030 5800

หน้าแรก

การบริการ

เกี่ยวกับเรา

ทำไมต้องเลือกเรา

กลุ่มลูกค้า

ติดต่อเรา

หน่วยงานราชการ ธนาคาร สถานศึกษา และสมาคม

การบริการทำความสะอาดของบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ครอบคลุมไปถึงหน่วยงานราชการ หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย

สถานศึกษา ศาสนสถาน และสมาคมต่างๆ


อาคารเหล่านี้ต้องเน้นความสำคัญที่การอบรมพนักงาน ให้ปฏิบัติ

ตัวเหมาะสม และเป็นไปตามกฏข้อบังคับของสถานที่ รวมไปถึง

ความปลอดภัยและไว้ใจได้ของบุคลากร ซึ่งทางบริษัทของเราให้

ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเสมอ  ทำให้หน่วยงานราชการ หน่วย

งานรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย สถานศึกษา สถานที่ปฎิบัติศาสนกิจ และสมาคมชั้นนำมากมาย

ต่างไว้ใจ เลือกใช้บริการของเรา

หรือเลือกด้านล่างเพื่อดูลูกค้าของเรา

คลิกเพื่อดูลูกค้าของเราทั้งหมด

ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า โชว์รูม

สถานที่ราชการ สถานศึกษา สมาคม

โรงแรม อาคารพักอาศัย

โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพ

นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน