ไทย  /  English

02 030 5800

หน้าแรก

การบริการ

เกี่ยวกับเรา

ทำไมต้องเลือกเรา

กลุ่มลูกค้า

ติดต่อเรา

ประวัติบริษัท

บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด หรือที่รู้จักกัน

ในนามของ N.A.P. ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 รวมระยะเวลาจาก

วันก่อตั้งมาถึงปัจจุบัน ยาวนาน ถึง 35 ปี มีผู้ร่วมก่อตั้งทั้งหมด

3 ท่านซึ่งได้นำตัวภาษาอังกฤษที่นำหน้าชื่อของทั้ง 3 ท่าน

มารวมกันเป็นชื่อของบริษัทประกอบด้วย


N   มาจากชื่อของ คุณนงลักษณ์ สังขรัตน์


A   มาจากชื่อของ คุณอัจฉรา เชนยะวณิช


P   มาจากชื่อของ คุณพวงแก้ว เมสันธสุวรรณ

ผู้ก่อตั้งทั้ง3ท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่ในวงการบริการทำ

ความสะอาดมาเป็นเวลานานกว่า15ปี ก่อนจะนำความรู้และความ

ชำนาญนั้น ร่วมกันก่อตั้งบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรด-

ดิ้ง จำกัด ขึ้นที่สำนักงานขนาดเล็กเพียง 1 คูหาในซอยอุรุพงษ์ โดยเริ่มให้บริการครั้งแรกด้วยพนักงานเพียง 3 คน และบริการ

ดูแลอาคารให้กับลูกค้าเพียงรายเดียว


ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าทำให้บริษัท เอ็น.เอ.พี. เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ขยายตัวอย่างรวดเร็ว สำนักงาน ขนาดเล็กเพียงคูหาจึงไม่เพียงพอต่อปริมาณงานและ

จำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นอีกต่อไป  ต่อมาในปี2530ทางบริษัทจึง

ได้ตัดสินใจย้ายที่ทำการใหม่มาที่ถนนพัฒนาการซึ่งเป็นที่ตั้งของ

สำนักงานใหญ่ในปัจจุบัน


ต่อมาผู้บริหารรุ่นใหม่ของบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรด-

ดิ้ง จำกัดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้ทันสมัยยิ่งขึ้นอีกทั้งได้นำ

เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเข้ามามีส่วนช่วยในการปฎิบัติงานและ

ประชาสัมพันธ์บริษัทให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น รวมถึงยังมีการ

วางแนวทางของบริษัทในภายภาคหน้าต่อไปร่วมกัน บนรากฐาน

อันแข็งแรงที่ผู้ก่อตั้งทั้ง 3 ท่านได้วางไว้


ปัจจุบันบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด มี

พนักงานประจำพร้อมให้บริการกว่า 10,000 คน และได้รับความ

ไว้วางใจจากทั้งองค์กรรัฐบาล กลุ่มบริษัทรัฐวิสาหกิจและกลุ่ม

ธุรกิจเอกชนชั้นนำมากมายกว่า1000แห่งรวมทั้งได้รับการรับ

การรับรองมาตรฐานสากลจากระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

และล่าสุด ISO 14001:2015


อาคารดั้งเดิมซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทได้มีการต่อขยาย

ไปอีกหลายอาคาร ทั้งอาคารสำนักงานใหม่ อาคารสำหรับแผนก

ซ่อมบำรุงและอาคารสำหรับเก็บรักษาเครื่องมือและเคมีภัณฑ์

เพื่อรองรับปริมาณงานรวมถึงจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากเดิม

การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

จากผู้บริหาร การคิดค้นเสาะหาเทคโนโลยีใหม่ๆ การอบรมทักษะ

การบริการของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ความซื่อสัตย์และความ

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นไป ส่งผลให้เราซึ่งเป็น

บริษัททำความสะอาดของคนไทยยังคงยืนหยัดอยู่แถวหน้า

ทัดเทียมกับบริษัทจากนานาประเทศต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า35ปี

หรือเลือกด้านล่างเพื่อดูหัวข้ออื่นๆเกี่ยวกับเรา

คลิกเพื่อดูทั้งหมดเกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

ปรัชญาในการทำธุรกิจ

กระดานข่าว