02 030 5800            servicedpt@napservice.com     |      ไทย  / English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการดูแลรักษาอาคารให้สวยงามอยู่เสมอ ทางบริษัทเอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส

แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เลือกใช้แต่อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ได้มาตรฐานและมีการรับรองความสะอาดปลอดภัยจาก

องค์กรนานาชาติเท่านั้น สำหรับในบางครั้งที่เจ้าของธุรกิจและเจ้าของอาคารต้องการจัดการการดูแลอาคารโดยทีมงานของตนเอง

ด้วยเหตุผลหลายประการ

   ทำความสะอาดพื้นที่อาคาร

   ทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง

ปัญหาที่ทางเรามักพบเมื่อเวลาไปบริการทำความสะอาดครั้งใหญ่ประจำปีในอาคารต่างๆคือมีการใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ที่ไม่ได้มาตรฐาน และพนักงานขาดความรู้และความเเข้าใจในการใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดคราบ ร่องรอย หรือความเสียหายต่างๆที่แก้ไขได้ยาก หรือแก้ไขไม่ได้ หรือใช้เคมีภัณฑ์ที่มีอันตรายทั้งต่อสุขภาพของตนเองและผู้ใช้อาคาร

ทางบริษัทเอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด จึงมีการจัดจำหน่ายอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ได้มาตรฐานและมีการ

รับรองความสะอาดปลอดภัย รวมทั้งแนะนำวิธีการใช้งานที่ถูกต้องให้กับพนักงานของบริษัทต่างๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

จากอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ดังกล่าว


ผลิตภัณฑ์ของเรามีดังต่อไปนี้

- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นประจำวัน และทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ

- ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาพื้น

- ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้น และลอกแว๊กซ์

- ผลิตภัณฑ์เช็ดเก็บฝุ่น

- ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก

- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในห้องน้ำ

- ผลิตภัณฑ์ล้างจาน และทำความสะอาดครัว

- ผลิตภัณฑ์เอนกประสงค์และอื่นๆ

- อุปกรณ์ และเครื่องมือทำความสะอาดทุกประเภท


หากสนใจสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่นๆที่ไม่ได้มีในรายการข้างต้นทางบริษัทเอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

ยินดีให้คำปรึกษา และแนะนำสินค้าให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจทุกประเภท

อ่านต่อเรื่องเทคโนโลยีของเรา คลิก>>

อ่านต่อเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คลิก>>

   ทำความสะอาดกระจกอาคารสูง

รูปภาพเพิ่มเติม

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

   จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

   ทำความสะอาดพื้นพรม ฟื้นฟูพื้นหิน

   บริการจัดจ้างแรงงานอื่นๆ