02 030 5800            servicedpt@napservice.com     |      ไทย  / English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

บริการจัดจ้างแรงงานอื่นๆ

นอกเหนือจากบริการหลักในข้างต้น ทางบริษัทเอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ยังมีบริการเบ็ดเตล็ดอื่นๆทั้งแบบรายปี

และเป็นครั้งคราว หรือเป็นบริการเสริมสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการกับทางเรา เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการจัดการด้านการบริหาร

บุคลากรและค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการแก่บริษัทผู้จ้างงาน รวมถึงตัดปัญหาเรื่องการขาดหรือลางานเนื่องจากเรามีพนักงานสำรอง

ให้ บริการดังกล่าวได้แก่

   ทำความสะอาดพื้นที่อาคาร

   ทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง

- บริการงานเดินเอกสารภายในอาคาร

- บริการล้างจานในศูนย์อาหาร และสำนักงาน

- บริการพนักงานยกของ พนักงานช่วยจัดสินค้าในการเปิดร้านหรือย้าย

  เข้าอาคาร

- บริการจัดเก็บรถเข็นในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์สโตร์

- บริการดูแลรดน้ำต้นไม้ในสวน และตัดหญ้า

- บริการดูแลถนนส่วนกลาง และบริเวณของนิคมอุตสาหกรรม

- บริการเก็บขยะ และกล่องภายในโรงงานหรือห้างสรรพสินค้า

- บริการซักทำความสะอาดเก้าอี้ผ้า เบาะ โซฟาทุกชนิด

- บริการเสิร์ฟกาแฟในห้องรับรองสำนักงาน หรือธนาคาร

- บริการทำความสะอาดบริเวณที่ต้องการทำความสะอาดเป็นพิเศษเช่น

  ผ้าม่าน ช่องแอร์ โคมไฟเพดาน ฯลฯ


หากสนใจสอบถามบริการอื่นๆเกี่ยวกับการจัดจ้างแรงงานที่ไม่ได้มีในรายการข้างต้นทางบริษัทเอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

ยินดีให้คำปรึกษา และพร้อมจัดบริการให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจทุกประเภท

ดูต่อเรื่องคุณภาพบุคลากร คลิก>>

   ทำความสะอาดกระจกอาคารสูง

รูปภาพเพิ่มเติม

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

   บริการจัดจ้างแรงงานอื่นๆ

   จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

   ทำความสะอาดพื้นพรม ฟื้นฟูพื้นหิน