02 030 5800            servicedpt@napservice.com     |      ไทย  / English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

การทำความสะอาดพื้นพรม และฟื้นฟูพื้นหิน

พื้นเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้สภาพภายในอาคารนั้นดูสวยงามหรือไม่ วัสดุที่ใช้ในการทำพื้นมีหลากหลาย ส่วนใหญ่ในอาคารสำนักงาน

มักจะนิยมใช้พื้นหิน ทั้งหินธรรมชาติและหินเทียม และพื้นพรมแบบต่างๆ พื้นหินนั้นดูแลทำความสะอาดได้ง่าย แต่เมื่อเวลาผ่านไป

ความแวววาวและสีสันของหินอาจซีดจางลงตามกาลเวลา พื้นพรมจะดูแลทำความสะอาดได้ยากกว่าและมีอายุการใช้งานที่สั้น และ

มักเป็นแหล่งรวมของฝุ่นละอองในอากาศพื้นทั้งสองแบบนั้นสามารถดูแลให้สวยงามอยู่เสมอด้วยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท เอ็น.เอ.พี.

เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

   ทำความสะอาดพื้นที่อาคาร

เรามีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยทั้งเรื่องความสะอาดสวยงามดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ และกำจัดเชื้อโรคบนพรม

เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้อาคารร่วมกับบุคลากรที่มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือดังกล่าวและสามารถวิเคราะห์ว่าควรใช้เครื่องมือ

ชนิดใดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้รับบริการ

รายละเอียดการให้บริการมีดังนี้


- ทำความสะอาดพื้นพรมทุกประเภทด้วยระบบที่ทันสมัยและเหมาะสม  

  เช่นระบบบอนเน็ตบัฟฟิ่ง โรตารีแชมพู ระบบแอ็คแทรกชั่น และระบบ

  ดีพคลีนนิ่ง โดยพิจรณาจากสภาพความสกปรกและชนิดของพรม

- ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ และกำจัดเชื้อโรคบนพรม เพื่อลดการสะสม

  เชื้อโรคและฝุ่นละออง และสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับอาคาร

- ปรับสภาพพื้นหินทั้งหินแท้และหินเทียมทุกประเภท เพื่อฟื้นฟูสีสันและ

  ความเงางาม ตลอดจนยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นด้วยวิธีการดึง

  ผลึก (Crystalisation) โดยใช้น้ำยาเคมีและอุปกรณ์เฉพาะ แปรธาตุ

  แคลเซียมคาร์บอเนตที่ฝังแน่นอยู่ในหินและทำให้หินดูไม่สวยงามให้

  กลายเป็นธาตุแคลเซียมฟลูออไรด์ที่เงางาม และธาตุแม็กนีเซียมฟลูออไรด์ที่แข็งแรง

- แนะนำและอบรมวิธีการบำรุงรักษาประจำวันในกรณีที่ทางลูกค้าบำรุงรักษาด้วยตัวเองต่อไป

  ดูต่อที่เทคโนโลยี คลิก>>

   ทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง

   ทำความสะอาดกระจกอาคารสูง

   ทำความสะอาดพื้นพรม ฟื้นฟูพื้นหิน

รูปภาพเพิ่มเติม

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

   บริการจัดจ้างแรงงานอื่นๆ

   จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด