ไทย  /  English

02 030 5800

หน้าแรก

การบริการ

เกี่ยวกับเรา

ทำไมต้องเลือกเรา

กลุ่มลูกค้า

ติดต่อเรา

การทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง

อาคารหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จต้องการการดูแลทำความ

สะอาดจากมืออาชีพเนื่องจากมีฝุ่นละอองและสารเคมีต่างๆที่

ตกค้างจากการก่อสร้าง รวมถึงฝุ่นอนุภาคขนาดเล็กจาก

เศษปูน คอนกรีต เหล็ก และไม้ ซึ่งทำความสะอาดได้ยากเพราะ

ลอยวนอยู่ในอากาศเป็นเวลานาน


คลิกเพื่อข้ามไปดูภาพเพิ่มเติม >>


ฝุ่นละอองและสารเคมีเหล่านี้มีอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้อาคาร

ในระยะยาวอีกทั้งเป็นสาเหตุของโรคภัยต่างๆที่อาจจะตามมา

จึงต้องใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและบุคลากรที่เชี่ยวชาญ

เป็นพิเศษในการกำจัด ที่กล่าวมานี้ยังไม่รวมถึงความชำนาญ

ในการทำความสะอาดพื้นที่เข้าถึงยาก เช่น พื้นที่สูงในเพดาน ช่องเครื่องปรับอากาศ และคราบต่างๆจากการก่อสร้างที่อาจ

ทิ้งร่องรอยบนพื้น ผนัง พรม หรือม่าน

รูปภาพเพิ่มเติม

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด มีความเชี่ยว-

ชาญในการทำความสะอาดหลังการก่อสร้างจากประสบการณ

์กว่า 35 ปี โดยได้รับความไว้วางใจมาแล้วจากบริษัทชั้นนำมาก-

มายรวมทั้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำเกือบทุกแห่งในเมืองไทย


รายละเอียดในการบริการมีดังนี้

- วิเคราะห์พื้นที่ จัดการบริการที่เหมาะสมกับแต่ละอาคารและ

  ประเมินแผนงานและเลือกวิธีที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

- กำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง

- ทำความสะอาดทุกพื้นที่อาคาร ตลอดจนพื้นที่เข้าถึงยาก เช่น  

  พื้นที่สูงในเพดาน ช้องเครื่องปรับอากาศ กระจกอาคาร

ดูบริการกี่ยวกับกระจกอาคาร คลิก >>

NAP Service2-Slide-1.jpg
NAP Service2-Slide-1.jpg
NAP Service2-Slide-2.jpg
NAP Service2-Slide-2.jpg
NAP Service2-Slide-3.JPG
NAP Service2-Slide-3.JPG
NAP Service2-Slide-4.JPG
NAP Service2-Slide-4.JPG
NAP Service2-Slide-5.JPG
NAP Service2-Slide-5.JPG
NAP Service2-Slide-6.jpg
NAP Service2-Slide-6.jpg
NAP Service2-Slide-7.jpg
NAP Service2-Slide-7.jpg
NAP Service2-Slide-8.jpg
NAP Service2-Slide-8.jpg
NAP Service2-Slide-9.jpg
NAP Service2-Slide-9.jpg
NAP Service2-Slide-10.jpg
NAP Service2-Slide-10.jpg
NAP Service2-Slide-11.jpg
NAP Service2-Slide-11.jpg
NAP Service2-Slide-12.jpg
NAP Service2-Slide-12.jpg
NAP Service2-Slide-13.jpg
NAP Service2-Slide-13.jpg
NAP Service2-Slide-14.jpg
NAP Service2-Slide-14.jpg

หรือเลือกด้านล่างเพื่อดูบริการอื่นๆ

คลิกเพื่อกลับไปดูหน้าบริการทั้งหมด

ทำความสะอาดพื้นที่อาคาร

ทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง

ทำความสะอาดกระจกอาคารสูง

ทำความสะอาดพื้นพรม ฟื้นฟูพื้นหิน

บริการจัดจ้างแรงงานอื่นๆ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด