ไทย  /  English

02 030 5800

หน้าแรก

การบริการ

เกี่ยวกับเรา

ทำไมต้องเลือกเรา

กลุ่มลูกค้า

ติดต่อเรา

การทำความสะอาดพื้นที่อาคาร

- มีการวางแผนการทำงานที่สอดคล้องกับเวลาทำการ

- เตรียมความพร้อมในทุกส่วนของพื้นที่ก่อนเปิดทำการ

- เน้นความปลอดภัยของผู้ใช้บริการห้างร้านเป็นหลัก

  เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่นการลื่นหกล้ม

- ใช้เทคโนโลยีที่เน้นความรวดเร็ว ครอบคลุมบริเวณกว้าง

- จัดระเบียบในการทำความสะอาดไม่รบกวนผู้มาใช้บริการ

- อบรมพนักงานให้มีใจบริการต่อผู้มาใช้บริการ

- ดูแลพื้นที่ส่วนต่างๆของห้างร้านเพื่อพร้อมให้บริการอยู่เสมอ

- พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ และแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

- มีบริการเสริมอื่นๆสำหรับห้างร้าน เช่น

  บริการจัดเก็บรถเข็น บริการเก็บขยะภายในโรงงาน

  บริการดูแลรดน้ำต้นไม้ในสวน และตัดหญ้า

  บริการซักทำความสะอาดเก้าอี้ผ้า โซฟาทุกชนิด ฯลฯ

  ดูรายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการของเรา คลิก >>

บริการทำความสะอาดห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก

ซุเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท คอมมูนิตี้มอลล์ โชว์รูม

บริการทำความสะอาดที่พักอาศัย  

โรงแรม คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ หมู่บ้าน

บริการทำความสะอาดสำนักงานหน่วยงานราชการ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร และสมาคม

บริการทำความสะอาดศูนย์สุขภาพ

ศูนย์บริการความงาม และสถานศึกษา

บริการทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม

และพื้นที่ส่วนกลางนิคมอุตสาหกรรม

คลิกเลือกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

บริการทำความสะอาดห้างสรรพสินค้า

ร้านค้าปลีก ซุเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท คอมมูนิตี้มอลล์ โชว์รูม

ทางบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ให้บริการ

ทำ ความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่ โดยมี

การออก แบบระบบแผนงาน พิจรณาเทคโนโลยีและเครื่องมือ

ที่เหมาะสม ให้กับธุรกิจแต่ละประเภท


รายละเอียดการบริการของเรามีดังนี้- บริการทำความสะอาดประจำวันทั้งภายในและภายนอกอาคาร


ทุกประเภทเป็นรายปี

  - บริการทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคารทุก

  ประเภทเป็นครั้งคราว เช่นการทำความสะอาดประจำปี

- บริการทำความสะอาดพิเศษเฉพาะทางทั้งรายปีและครั้งคราว

  เช่นโรงพยาบาล คลีนิก สถานสุขภาพ โรงแรม

  หรือห้องคลีนรูม

  ในโรงงาน เป็นต้น

ในการทำความสะอาดอาคารแบบต่างๆเราเน้นที่ปัจจัยแตก-

ต่างกัน ของแต่ละสถานที่ แต่ละแห่ง และทำให้เราวางแผน

งานได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังตอบสนองรูปแบบธุรกิจที่

แตกต่างกันได้ดีที่สุด

บริการทำความสะอาดที่พักอาศัย  

โรงแรม คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ หมู่บ้าน

  การบริการทำความสะอาดประเภทที่พักอาศัยมีปัจจัยดังนี้

- มีระบบการวางแผนด้านเวลาที่ชัดเจนพิจรณาจากกิจวัตร

  ของผู้อาศัย

- พนักงานไม่รบกวนผู้พักอาศัย

- พนักงานทำงานให้เรียบร้อยและรวดเร็ว

- ไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกเมื่อผู้พักอาศัยกลับเข้าที่พัก

- มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำงาน เช่นไม่ส่งเสียงดัง

  ดูรายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการของเรา คลิก >>

บริการทำความสะอาดสำนักงานหน่วยงานราชการ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร และสมาคม

  การบริการทำความสะอาดประเภทสำนักงานมีปัจจัยดังนี้

- ทำความเข้าใจการจัดสรรพื้นที่ของสำนักงานแต่ละแห่ง

- สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจแต่ละประเภท

- อบรมพนักงานด้านการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี

  และไม่รบกวนการทำงาน หรือก่อให้เกิดความเสียหาย

- เรียนรู้กฏระเบียบของแต่ละสถานที่และอบรมพนักงานให้

  ปฏิบัติตาม

- มีบริการเสริมอื่นๆสำหรับสำนักงาน เช่น บริการงานเดิน

  เอกสาร บริการเสิร์ฟกาแฟ บริการซักทำความสะอาดเก้าอี้

  โซฟาทุกชนิด

  ดูรายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการของเรา คลิก >>

บริการทำความสะอาดศูนย์สุขภาพ

ศูนย์บริการความงาม และสถานศึกษา

- วางแผนงานโดยเน้นเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัยและ  

  ปลอดเชื้อ

- ใช้น้ำยา และเทคโนโลยีที่เน้นเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัยและ

  ปลอดเชื้อเป็นหลัก และแยกใช้ตามพื้นที่ต่างๆ

- อบรมพนักงานให้เข้าใจการจัดสรรพื้นที่ของแต่ละส่วน

  เช่นห้องปลอดเชื้อ ห้องพักคนไข้ในโรงพยาบาล  

  หรือห้องเด็กเล็กในโรงเรียน

- อบรมการคัดแยกขยะธรรรมดา และขยะติดเชื้อ

- อบรมการทำความสะอาดเครื่องมือ และเครื่องมือติดเชื้อ

  รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในโรงพยาบาล

  ดูรายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการของเรา คลิก >>

บริการทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม และพื้นที่ส่วนกลางนิคมอุตสาหกรรม

- ทำความเข้าใจการจัดสรรพื้นที่ของโรงงานแต่ละแห่ง

- มีระบบการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงงาน

  แต่ละประเภทเช่น ของอุปโภค บริโภค ยา เคมีภัณฑ์

- วางแผนงานที่สอดคล้องกับเวลาทำการของโรงงานแต่ละแห่ง

- อบรมพนักงานด้านการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี

  และไม่รบกวนการทำงาน หรือก่อให้เกิดความเสียหาย

- เรียนรู้กฏระเบียบของแต่ละสถานที่เพื่อนำมาวางแผนรูปแบบ

  และอบรมพนักงานให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

- มีเทคโนโลยี และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการทำงาน  

  เช่นต้องมีการป้องกันสารเคมี ต้องมีการแยกชนิดขยะ

- เข้าใจนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและขจัดมลพิษ ให้ความสำคัญ

  กับการกำจัดมลพิษที่จะออกสู่ภายนอกโรงงาน

- มีบริการเสริมอื่นๆสำหรับสำนักงาน เช่น บริการดูแลถนน

  ส่วนกลาง และบริเวณของนิคมอุตสาหกรรม

  ดูรายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการของเรา คลิก >>

รูปภาพเพิ่มเติม

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

NAP Service1-Slide-1.JPG
NAP Service1-Slide-1.JPG
NAP Service1-Slide-2.JPG
NAP Service1-Slide-2.JPG
NAP Service1-Slide-3.JPG
NAP Service1-Slide-3.JPG
NAP Service1-Slide-4.JPG
NAP Service1-Slide-4.JPG
NAP Service1-Slide-5.jpg
NAP Service1-Slide-5.jpg
NAP Service1-Slide-6.jpg
NAP Service1-Slide-6.jpg
NAP Service1-Slide-7.jpg
NAP Service1-Slide-7.jpg
NAP Service1-Slide-8.jpg
NAP Service1-Slide-8.jpg
NAP Service1-Slide-9.jpg
NAP Service1-Slide-9.jpg
NAP Service1-Slide-10.jpg
NAP Service1-Slide-10.jpg
NAP Service1-Slide-11.jpg
NAP Service1-Slide-11.jpg
NAP Service1-Slide-12.jpg
NAP Service1-Slide-12.jpg
NAP Service1-Slide-13.jpg
NAP Service1-Slide-13.jpg
NAP Service1-Slide-14.jpg
NAP Service1-Slide-14.jpg
NAP Service1-Slide-15.jpg
NAP Service1-Slide-15.jpg
NAP Service1-Slide-16.jpg
NAP Service1-Slide-16.jpg
NAP Service1-Slide-17.jpg
NAP Service1-Slide-17.jpg

หรือเลือกด้านล่างเพื่อดูบริการอื่นๆ

คลิกเพื่อกลับไปดูหน้าบริการทั้งหมด

ทำความสะอาดพื้นที่อาคาร

ทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง

ทำความสะอาดกระจกอาคารสูง

ทำความสะอาดพื้นพรม ฟื้นฟูพื้นหิน

บริการจัดจ้างแรงงานอื่นๆ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด