02 030 5800            servicedpt@napservice.com     |      ไทย  / English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

โรงแรม และที่พักอาศัย

หนึ่งในอาคารประเภทที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ในรูปแบบที่แตกต่าง

ไปอีกแบบคืออาคารประเภทที่พักอาศัย เช่น โรงแรม คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ หมู่บ้าน รวมไปถึงบ้านที่อยู่อาศัยขนาดต่างๆ


มีอาคารที่พักอาศัยหลากหลายประเภทที่ทางบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับความไว้วาใจให้ดูแลรวมไปถึงธีมพาร์ค และ

ส่วนบริการย่อยหลากหลายรูปแบบ เช่น การทำดูแลความสะอาดส่วน

กลางแบบรายเดือนของหมู่บ้าน คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ เป็นประจำ

ทุกวันและภายในบ้าน ทั้งแบบครั้งใหญ่รายปี หรือรายครึ่งปี รวมไปถึงการ

ดูและเต็มรูปแบบในห้องขนาดต่างๆของโรงแรม และเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์

แผนกอบ

   ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และโชว์รูม

   หน่วยงาน ธนาคาร โรงเรียน และสมาคม

   โรงแรม และที่พักอาศัย

   โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพและความงาม

   โรงงาน และสำนักงาน