ไทย  /  English

02 030 5800

หน้าแรก

การบริการ

เกี่ยวกับเรา

ทำไมต้องเลือกเรา

กลุ่มลูกค้า

ติดต่อเรา

ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และโชว์รูม

บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับความ

ไว้วางใจจากร้านค้าและโชว์รูมชั้นนำทั่วประเทศทั้งบริการทำ

ความสะอาดแบบรายปีและบริการทำความสะอาดหลังการ

ก่อสร้าง ทั้งนี้ทางบริษัทให้ความสำคัญกับทั้งการดูแลอาคาร

สถานที่ให้สวยงามและพร้อมให้บริการอยู่เสมอ รวมทั้ง อบรม

พนักงานให้มีใจบริการต่อผู้มาใช้บริการสถานที่


การจัดการที่เป็นระบบสอดคล้องกับระบบการทำงานของห้างร้าน

ต่างๆและไม่รบกวนผู้ใช้บริการสถานที่ทำให้บริษัทเอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส

แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทบริการทำความสะอาดที่

ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าในเมืองไทยเลือกใช้มากที่สุดเสมอมา

หรือเลือกด้านล่างเพื่อดูลูกค้าของเรา

คลิกเพื่อดูลูกค้าของเราทั้งหมด

ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า โชว์รูม

สถานที่ราชการ สถานศึกษา สมาคม

โรงแรม อาคารพักอาศัย

โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพ

นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน